Biblinė numerologija per metus išpopuliarėjo, nes daugelis išnaudojo tam tikrų Biblijoje esančių skaičių reikšmę, kad iššifruotų simbolines vertybes. Nuo Senojo Testamento iki Naujojo Testamento Biblijoje yra pastovi tendencija, kuri įrodo, kad tam tikri skaičiai yra simboliniai.

Vienas iš tvirčiausių įrodymų, kad skaičiai Biblijoje turi tvirtą sakralinę prasmę, yra istorija apie Mozę, kuriai Dievas nurodė vieną kartą su lazda smogti uolai. Mozė smogė du kartus ir buvo griežtai nubaustas.Jei tikitės sužinoti apie numeris 4 , ką Biblija sako apie ją, ir apie jos įtaką žmonėms bei įvykiams, šiame straipsnyje bus pateikta visa informacija, kurią turite žinoti.
biblinė 15 prasmė

Turinys

Ką Biblijoje reiškia skaičius 4?

Biblijoje skaičius 4 reiškia kūrinį. Šis skaičius tiesiogiai susijęs su kūrybiniais Dievo sugebėjimais.

Ankstyviausias Biblijos numeris 4 paminėtas Pradžios knygoje. Kūrimo savaitės metu Dievas 4 dieną baigė kurti tai, kas vadinama materialia visata.Tą dieną jis padarė žvaigždes, mėnulį ir saulę. Šie trys dalykai buvo sukurti tam, kad suteiktų šviesą pasauliui ir padalintų dienas.Su saule ateina diena ir su mėnuliu ateina tamsa.

Diena ir naktis taptų laiko ženklu - nuo dienų iki savaičių, mėnesių ir metų. Tai taip pat būtų metų laikų ženklas, kuris buvo naudojamas nustatyti įvairias šventes ir šventes Biblijoje.Tarp visko, kas buvo sukurta, yra 4 svarbūs elementai, tai yra žemė, oras, ugnis ir vanduo. Žemėje taip pat yra keturi pagrindiniai pagrindiniai taškai, kurie yra Šiaurės, Pietų, Rytų ir Vakarų, kaip matyti iš Apreiškimų knyga 21 skyriaus 13 eilutė.Taip pat 4-ajame įsakyme, duotame Mozei ant Sinajaus kalno, sakoma, kad mes visada turėtume šventinti sabato dieną. Šis Šabo dienos įsakymas yra tiesioginė nuoroda į kūrinį Pradžios knygoje.Sukūręs pasaulį ir dangaus kūnus per 6 dienas, Dievas pailsėjo 7 dieną ir nurodė žmogui visada laikyti tą dieną šventą, kad būtų galima pasakyti, jog kūrimo procesas baigtas.

Ką dvasiškai reiškia skaičius 4?

Biblija yra dvasinė knyga, atskleidžianti faktus apie mūsų pasaulį ir dvasios sritį. Pagal Bibliją numeris 4 dvasiniame pasaulyje turi didžiulę reikšmę, o toliau aptarsime keletą svarbiausių reikšmių.

Dievo liudytojai

Žmonės, kurie dažnai netiki Dievo egzistavimu, palaiko savo teiginius prašydami įrodymų. Nors fiziškai negalime pamatyti Dievo, jis pateikė mums tam tikrų liudininkų, kurie žmonėms įrodys, kad Jis egzistuoja.

Šių liudininkų skaičius yra 4. Jie yra Šventosios Dvasios dovanos, stebuklai, ženklai ir stebuklai.

Apie šiuos liudytojus kalbama Hebrajų knygoje. Stebuklai, ženklai ir stebuklai gali įvykti įvairiomis apraiškomis.

Kai Jėzus buvo žemėje, jis galėjo įsakyti šiems liudytojams. Jis padarė stebuklus.

Be to, ženklai ir stebuklai sekė jį visur, kur jis ėjo. Taip pat Šventosios Dvasios dovanos išdalijamos krikščionims ir kiekvienas žmogus gauna dovaną pagal Dvasios valią.

Gyvosios būtybės

Gyvieji padarai yra paslaptingų būtybių grupė, kuri yra Ezechielio ir Apreiškimų knygoje. Ezechielio knygoje šie gyvieji sutvėrimai pernešė sostą, kuris turėjo 4 ratus ir 4 šonus.


137 angelo numeris

Kiekvienas iš 4 gyvų padarų turi 4 veidus. Vienas iš veidų yra kaip liūtas, kitas - kaip žmogus, erelio ir kerubo veidai.

Kiekvienas iš šių gyvų padarų taip pat turi 4 sparnus. Ezechielis apibūdina juos kaip cherubimus, kurie yra Dievo sosto nešėjai.

Šie gyvi padarai turi galimybę judėti bet kuria kryptimi ir nereikia apsisukti, nes jų 4 veidai nukreipti į 4 kardinalius taškus žemėje.

Apreiškimų knygoje 4 gyvi padarai aprašyti kiek kitaip. Jie taip pat turi 4 veidus, bet su 6 sparnais.

Jų veidai yra liūtas, žmogus, jautis ir erelis. Sakoma, kad šie 4 gyvi padarai turi akis visame kūne, atspindėdami jų beribes žinias.

Ką Biblijoje rodo skaičius 4?

Biblijoje skaičius 4 reiškia tobulą Dievo kūrinį. Kiekvienas kūrybos elementas rezonuoja su skaičiumi 4.

Vienas didžiausių numerio 4, kaip tobulo kūrinio, vaizdavimo požymių yra Apreiškimų knygoje 10:11, 5: 9 ir 13: 7. Šiose Biblijos eilutėse Dievas padalino žmoniją į keturis kartus.

Skirstymas apima žmones, kalbą, gentį ir tautą. Žemėje Dievas nurodo žmones bet kuriuo iš šių kūrinijos padalijimų.

Mus atpažįsta pagal savo kalbą, nes kalba reiškia, kas mes esame ir iš kur esame kilę.

Mus taip pat atpažįsta mūsų gentis. Tos pačios genties žmonės nebūtinai kalba ta pačia kalba, kaip ir tam tikros gentys, priima jiems svetimas kalbas.

Žmones taip pat identifikuoja jų tauta, kuri paprastai yra panašių genčių, kurias vienija viena vyriausybė, derinys.


ką reiškia 505

Galiausiai žmonės pripažįstami žmonėmis. Visoje Biblijoje Dievas žmones vadino bet kuriuo iš šių keturių padalijimų.

Skaičius 4 taip pat reiškia Dievo apreiškimo pilnumą.

Tai reiškia, kad Dievas neveikia pusiaukelėje. Padėjęs jums tam tikrą laiką, jis staiga neišnyks.

Šį apreiškimą galima pamatyti žemiškojo Jėzaus tėvo Juozapo gyvenime. Biblijoje užregistruota 4 kartus, kai angelai aplankė Juozapą, kad išsiųstų jam žinią apie kūdikėlį Jėzų ir kaip jį apsaugoti.

Pirmajame sapne angelas nuramino Juozapą, kad Marija sako tiesą apie dieviško vaiko nešimą. Angelas paragino Juozapą atsiimti Mariją ir padėti jai užauginti vaiką, kurį ji pagimdys.

Jam taip pat buvo nurodyta, kokiu vardu vadinti kūdikį.

Antrame sapne angelas liepė Juozapui bėgti į Egiptą, kai karalius Haroldas išgirdo apie naujo karaliaus gimimą ir nusprendė užmušti vaiką, kol jis dar nepaaugo.

Trečiame sapne Egipto krašte Juozapui pasirodė angelas, sakantis, kad saugu grįžti į Izraelį.

Ketvirtame ir paskutiniame sapne, įrašytame į Mato knygą, angelas liepė Juozapui persikelti į Nazaretą.

Kokia Biblijos reikšmė skaičiui 4?

Baigimas

Skaičius 4 reiškia Biblijos išsamumą.

Biblija kalba apie naująją Jeruzalę, turinčią 4 puses, nes ji atspindi būsimą naująją žemę. Biblijoje kalbama apie tai, kad Apreiškimų knygoje žemė turi 4 kampus, taip pat iš Izraelio sodo išteka 4 upės.

Be to, kai Dievas davė nurodymus, kaip statyti altorių, jis nurodė kunigams pastatyti alter, kuriame yra 4 kampai ir 4 stulpai. Iki šiol altoriai vis dar yra pastatyti su 4 kampais ir 4 stulpais, o tai reiškia Dievo išbaigtumą.

Jėzaus tarnystė

Vienas svarbiausių 4-ojo numerio reikšmių naujajame testamente yra Jėzaus Kristaus gyvenimas ir tarnystė, apie kuriuos buvo išsamiai pasakojama 4 skirtingose ​​evangelijose. Yra Jėzaus evangelija pagal Mato, Luko, Morkaus ir Jono knygą. Jėzaus evangelija pagal Luką apibūdina Jėzų kaip tobulą žmogų, Markas jį apibūdina kaip tarną, kuris kentėjo už žmogaus nuodėmes, Jonas kalba apie Jėzų kaip vienintelį Dievo sūnų, o Matas kalbėjo apie Jėzų kaip Dovydo sūnų.


šventieji skaičiai 33

Nors šios keturios evangelijos dalijasi panašiomis istorijomis, yra tam tikras jų pasakojimo ir žodyno aspektas, kuris yra gana skirtingas, tačiau kiekvienas krikščionis priima visas keturias evangelijas kaip tiksliausią Jėzaus gyvenimo žemėje įrašą. Skaičius 4 taip pat reiškia Jėzaus drabužių pasidalijimą po jo mirties. Po jo mirties ant Kalvarijos kryžiaus išėjo 4 romėnų kareiviai, kurie suplėšė drabužius į 4 dalis, kiekvienam kariui paėmus po vieną dalį.

Ką Biblijoje simbolizuoja skaičius 4?

Biblijoje skaičius 4 simbolizuoja tam tikrus svarbius krikščionių religijos elementus. Jie įtraukia:

Dievo vardas

Žmonės paprastai Dievo vardą vadina Jehova. Tačiau teisinga rašyba šiek tiek skiriasi.

Hebrajų kalbos žodis išverstas į anglų kalbą, Dievo vardas yra JHVH, kuris yra be balsių. Ką pastebėtumėte, JHVH turi tik 4 raides, kurios yra 4 priebalsių garsai.

Natūralu, kad Dievo vardas rašomas 4 raidėmis, nes skaičius 4 reiškia užbaigimą, kuris yra dar vienas tobulumo žodis. Visoje Biblijoje Dievas buvo apibūdinamas kaip tobulas Dievas be apgadinimų ir nuodėmių.

Jis taip pat apibūdinamas kaip teisingas ir tikras. Biblija taip pat apibūdina jo kūrybą kaip gerą ir tobulą.

Kryžius

Kitas simbolinis 4 numerio Biblijoje vartojimas yra Jėzaus Kristaus nukryžiavimas.

Kaip žinia, Jėzus buvo teisiamas ir pasmerktas mirti ant kryžiaus. Jis buvo prikaltas prie kryžiaus ir mirė, kad atneštų išganymą žmonijai.

Kryžius turi 4 taškus. Yra kairė, dešinė, viršuje ir apačioje. Taigi skaičius 4 simbolizuoja išganymo kainą.

Dievas pripažino, kad nebus lengva išsiųsti savo Sūnų mirti už žmonių nuodėmes, tačiau jis buvo pasirengęs priimti galutinį sprendimą. Nors ir už didžiulę kainą, išganymas suteikė vilties ir gailestingumo žmonijai.

Ką skaičius 4 reiškia pranašiškai?

Biblija užpildyta įvairiomis pranašystėmis ir daugelis jų turi skaitinę reikšmę.

4 gyvosios būtybės Biblijoje ir jų nešamas sostas yra Ezekielio pranašystė. Šią pranašystę taip pat galima pamatyti Apreiškimų knygoje, kurios visos yra Jono pranašystės.

Šis skaičius Apreiškimo knygoje rodomas daugiau kartų nei bet kuri kita Biblijos knyga. Jonas kalba apie 4 angelus, kurie stovės 4 žemės kampuose ir laikė 4 vėjus ir neleido jiems išsilieti žemėje.

4 Apreiškimo 7 vėjai yra sunaikinimo vėjai. 4 angelai yra tai, kas sustabdo šių vėjų išsiliejimą ir pasaulio niokojimą.


prasmė 22

Pagal Jeremijo knygą šie 4 vėjai yra iš 4 dangaus kvartalų. Dievas pažadėjo sunaikinti Persiją šiais vėjais Jeremijo knygoje.

Danielius taip pat kalbėjo apie šiuos simbolinius 4 vėjus. Pasak Danieliaus 7, 4 vėjai iš dangaus nuolat jaudina didelę jūrą ir nebus išlaisvinti žemėje, nes Dievo teismas dar atidėtas.

Danieliaus knygoje 7 yra pranašystė apie 4 laukinius žvėris, kurie pasirodys Armagedone. 1-as žvėris atrodo kaip liūtas, 2-as - lokys, 3-as - leopardas, o 4-ojo žvėries tapatybė nežinoma.

4-asis žvėris apibūdinamas kaip labiausiai bauginantis ir žalojantis. Tai puiku ir siekia sunaikinti.

Tačiau šis žvėris yra nužudytas Armagedone, užbaigiant jo teroro karalystę.

Kiekviena 4 skaičiaus pranašystė nurodo Teismo dieną. Tai taip pat tinka, nes teismo sprendimu viskas žemėje bus baigta.

Remiantis 4 numeriu, teismo sprendimas ir žemės sunaikinimas yra atidėtas tam tikrą laiką. Skambant trimitui, 4 angelams bus leista ištuštinti 4 pasaulio vėjus, kad sunaikintų nedorėlius.

Išvada

Skaičius 4 yra unikalus reikšmingas skaičius Biblijoje. Jo reikšmė kūrybai yra priežastis, dėl kurios angelai siunčia šį skaičių žmonėms, kad jie reikštų naujos eros pradžią jų gyvenime.

Žmonės, paveikti numerio 4, yra sumanūs asmenys, galintys nukreipti kūrybą skaičiaus galia . Krikščionims, kasdieniniame gyvenime matantiems numerį 4, primenama, koks galingas yra Dievas, ir tobulumu, kuris seka visus Jo kūrinius.

Šis apreiškimas reiškia, kad žmonės sugeba pasiekti tobulumą, prisijungdami prie Dievo gilesnėje dimensijoje.

Dalykitės Su Savo Draugais: