Ar jus glumina tai, kodėl skaičius 9 Biblijoje buvo kartojamas atskirai?

Ar jo prasmė gali turėti įtakos jūsų gyvenimui?Biblijoje visada gausu užkoduotų simbolinių prasmių specialūs skaičiai .Skaičius 9 yra vienas iš skaičių, turinčių ypatingą reikšmę. Y

Jūs galite suprasti, kad jums labai trūksta jūsų gyvenimo, nes nežinote 9 numerio prasmės.

TurinysKiek kartų Šventajame Rašte paminėtas skaičius 9?

Skaičius 9 Biblijoje buvo minimas 49 kartus.
matydamas 3:33

Tai rodo, kad Šventajame Rašte šis skaičius yra svarbus, todėl jį reikia paminėti beveik 50 kartų.

Sužinokime, ką reiškia šis specialus skaičius.Skaičio 9 reikšmė

Pagal Bibliją skaičius 9 siejamas su:Dieviškas išbaigtumas

Skaičius 9 yra baigtinumo ar išsamumo simbolis.Biblijoje parašyta, kad Jėzus Kristus, Dievo sūnus, mirė būtent 9 mtūkstvalandą dienos, kai jis buvo nukryžiuotas ant kryžiaus.

Kristaus mirtis buvo Jo tikslo žemėje galutinio simbolis.

Jis mirė, kad nutiestų kelią į išganymą.

Tai, kad jis mirė 9 dtūkstdienos valanda šiuo skaičiumi nurodo tik baigtinumą.

Šventumo simbolis

Tai taip pat yra šventumo simbolis.

Šio skaičiaus, kaip šventumo simbolio, įrodymai randami 3: 23, 32, knygoje.

Ši knyga atskleis jums išsamią informaciją apie „Apmokėjimo dieną“.

Pasak žydų, tai buvo diena, kurią jie laikė švenčiausia metų diena.

9 numerio atžvilgiu „Apmokėjimo diena“ turėjo būti pažymėta nuo 9 dienos vakarotūkstseptinto mėnesio diena.

Su tokiu šventu įvykiu pažymėta 9tūkstdieną, aišku, kad ši diena simbolizuoja šventumą.

Viena iš implikacijų, kurią galite gauti iš šios 9 numerio simbolikos, yra tai, kad tai yra specialus skaičius, kurį galite naudoti norėdami gauti ridą gyvenime.

Pavyzdžiui, galite nustatyti savo santuokos data 9 dtūkstmėnesio diena arba 9tūkstmetų mėnesis.


133 meilės angelo numeris

Toks žingsnis jūsų santuoką pakels šventu keliu.

Šventosios Dvasios vaisiai

Galatiečiams 5: 22-23 knygoje išvardyti išvardyti Šventosios Dvasios vaisiai. Skaičius 9 rodo šiuos Šventosios Dvasios vaisius.

Jie yra ištikimybė , džiaugsmas, meilė, švelnumas, savitvarda, ilgametė kančia, gerumas ir ramybė.

Krikščionys mano, kad šie požymiai yra labai svarbūs tikinčiojo gyvenime.

Net jei nesate krikščionis, galite pastebėti, kad šie požymiai yra gana patrauklūs apibrėžiant individą.

Todėl numerio 9 simbolinis Šventosios Dvasios vaisių vaizdavimas yra šventumo sieloje ženklas.

Reikšmingi 9 numerio pasirodymai Biblijoje

Biblijoje yra keletas reikšmingų 9 numerio pasirodymų, kurių negalime ignoruoti.

Taip yra todėl, kad jie turi specialias skaičiaus reikšmes ir padės suprasti paslėptas 9 skaičiaus reikšmes.

Hosėjos karaliavimas

Karalius Hošėja buvo paskutinis karalius, valdęs Izraelio karalystėje, kol karalystė nenukrito.

Kaip karalius, jis valdė nuo 732 iki 723 metų prieš mūsų erą, pažymėdamas 9 metus karalystės.

Atminkite, kad Izraelio karaliumi jis tapo tik per sąmokslą, kurio metu buvo nužudyta Pekah.

Vienas simbolinių pranešimų, kuriuos Dievas galėjo siųsti savo žmonėms, yra tai, kad skaičius 9 žymi teismo dieną.

Tai siejama su skaičiumi 9 kaip užbaigimo skaičiumi.

Jei tai yra skaičius, rodantis baigtį, tada aišku, kad tą dieną jūs nuspręsite.

Jeruzalės šventyklos sunaikinimas

Hebrajų kalendoriuje Ab 9 dienoje prasidėjo visiškas Jeruzalės šventyklos sunaikinimas.

Viena iš šio įvykio prasmių yra ta, kad skaičius 9 gali įvesti naują erą krikščionių gyvenime.

Remiantis krikščionių įsitikinimais, Jeruzalės šventyklos sunaikinimas buvo įvykis, kurį galima palyginti su skaistykla.


numeris 13 numerologija

Iš tų pačių įsitikinimų žinote, kad katorginis momentas seka tokius siaubingus įvykius ir a nauja pradžia visada yra horizonte.

Todėl skaičius gali simboliškai reikšti, kad visiškas Dievo sunaikinimas.

Šventykla žymėjo naujos eros pradžią, kai šventyklos bus pastatytos ant tvirtų pamatų, kurių žmonės negali purtyti.

Be to, šią dieną romėnai taip pat sudegino Erodo šventyklą.

Pirmasis mūšis Šventajame Rašte

Pirmasis užfiksuotas mūšis yra Pradžios knygos 14: 1 - 2 knygoje. Tai buvo kova tarp aljanso, sudaryto iš 5 karalių vienoje pusėje ir kitų 4 iš kitos pusės, iš viso 9 karaliai, dalyvaujantys minėtame mūšyje. Biblijoje.

Tai gali reikšti, kad skaičius 9 yra ne tik baigimo skaičius, bet ir novatoriškas skaičius.

Pirmasis pagonis atsivertė į krikščionybę

Vienas reikšmingiausių 9 numerio pasirodymų Biblijoje yra Apd 10 darbų knygoje Romos šimtininko, vadinamo Kornelijumi, istorijoje.

Vizijoje, įvykusioje 9tūkstvalandą, jis buvo paprašytas susitikti su apaštalu Petru.

Ši vizija padarytų jį pirmuoju pagoniu, atsivertusiu į krikščionybę.

Skaičius 9 kaip meninis skaičius

Biblijos tyrinėtojai, kurie suvokia skaičių 9 kaip meninį skaičių, nuolat ginčijasi.

Šios diskusijos pagrindas yra senas Senojo Testamento 9 numerio susiejimas su burtais.

Biblijoje minimos bent 9 grupės ar asmenys, turintys sąsajų su burtais.

Šiuolaikinė kultūra šias praktikas nudažė kaip „meną“, taigi simbolinį 9 numerio ir meno santykį.

Todėl galite pasikliauti 9 numeriu, kuris padės jums būti menininku.

Kaip skaičių, galite naudoti skaičių 9, norėdami iš naujo apibrėžti savo likimą.

Savo svarbius įvykius galite nustatyti datą, mėnesį ar metus, susijusius su 9 numeriu, ir patirsite dieviško užbaigimo džiaugsmą.


penki Biblijoje

Dalykitės Su Savo Draugais: